Home » Scandinavische Gnoom/Gnome

Scandinavische Gnoom/Gnome

Ik had er al 10 tallen jaren een beeldje van in huis. Super schattig een bol mannetje bestaand uit een jasje met baard en een muts tot zijn ronde neusje. Tot 2 jaar geleden de Action (discount Nederland) een nieuwe rage aanwakkerde, was mijn unieke mannetje, iets wat ik nog nooit eerder had gezien.

Wist jij trouwens dat deze mannetjes een belangrijke rol spelen in de Scandinavische kerst? En dat na verluid het verhaal van de Amerikaanse kerstman op deze kleine mannetjes zou zijn gebaseerd? Dat ze voor ons Gnomen heten, maar de Denen, Finnen, Noren en Zweden ze als  Tomte, Tonttu of Nisse  kennen. In deze landen worden ze als beschermers van het boerenerf gezien. Vroeger waren de mensen ervan overtuigd dat deze kabouters de ziel bezaten van de eerste bewoner van de boerderij en dat deze er voor zorgde dat de mensen en dieren van zijn boerderij veilig waren. Om te zorgen dat de Tomte  of Nisse de boerderij bleven beschermen eerde de bewoners de kabouter op kerstavond met een kom julegrøt (kerstpap met boter). Stond deze er niet op kerstavond dan zou de huiskabouter zijn koffers pakken en dat zou tot armoede en ellende leiden voor de boer en zijn gezin.

Sinds de vorige eeuw wordt de kabouter met kerst geassocieerd. Kreeg hij de naam Julenisse of Juletomte. En bracht hij net zoals de Amerikaanse kerstman de mensen voor kerst cadeautjes.

Nou heb ik nooit geweten waar het vandaan kwam (al had ik het wel kunnen bedenken) of hoe het heten. Maar we weten nu bijna allemaal wel wat een Gnoom is. En hoewel het voor de meeste mensen een dingetje van tijdelijke aard is, laat hij mij niet meer los. Ze zijn niet alleen leuk om te maken maar vooral leuk om te tekenen.

Is deze blog treft u een verzameling van mijn tekeningen en poppen welke ik gemaakt heb

I had a statue of it at home for 10 years now. Super cute, a round little man consisting of a jacket with beard and a hat up to his round nose. Until 2 years ago the Action (discount Netherlands) sparked a new craze, was my unique man, something I had never seen before.

By the way, did you know that these men play an important role in the Scandinavian Christmas? And that  the story of the American Santa Claus would be based on these little men? That they are called Gnomes for us, but the Danes, Finns, Norwegians and Swedes know them as Tomte, Tonttu or Nisse. In these countries they are seen as protectors of the barnyard. In the old days, people were convinced that these gnomes were possessed with the soul of the first inhabitant of the farm and that it ensured that the people and animals of his farm were safe. To ensure that the Tomte or Nisse continued to protect the farm, the residents honored the gnome on Christmas Eve with a bowl of julegrøt (Christmas porridge with butter). If it was not there on Christmas Eve, the house gnome would pack his bags and that would lead to poverty and misery for the farmer and his family.

The gnome has been associated with Christmas since the last century. He was given the name Julenisse or Juletomte. And, just like the American Santa Claus, he brought presents to people for Christmas.

Well I never knew where it came from (although I could have imagined it) or what it was called. But almost all of us now know what a Gnome is. And although it's a temporary thing for most people, he won't let go of me. They are not only fun to make, but also fun to draw.

In this blog you will find a collection of my drawings and dolls which I have made

klik op de foto voor tutorial/click on the picture for tutorial

Fimo Gnooms zijn er niet alleen voor kerst,  maar voor het hele jaar.

Fimo Gnomes are not only for Christmastime, but for the whole year.

In dit filmpje laat ik versnelt zien hoe de lente gnoom tot stand kwam. Ik zal later een beter filmpje maken.

In this video I show how the spring gnome came about. I will make a better video later on.

HARTSTIKKE LEUK DAT JE MIJN CREATIEVE BLOG HEB BEZOCHT!

MET MIJN DIY BLOGS HOOP IK ANDEREN TE LATEN ZIEN DAT JE MET WEINIG MIDDELEN,  HELE MOOIE SPULLEN KUNT MAKEN. SOMS VAN GERECYCLED,  SOMS ENKEL MET NIEUWE MATERIALEN. MAAR ALLEMAAL LOWBUDGET.

LEUK VOOR EIGEN GEBRUIK OF OM CADEAU TE GEVEN.

LAAT JE ME WETEN WAT JE ER VAN VIND, IN EEN BERICHTJE ONDER DE BLOG OF IN HET GASTENBOEK. OF DEEL JE EIGEN WERK OP MIJN PINTEREST SITE (HTTPS://NL.PINTEREST.COM/CREABYASECONDLIFE/).

IK BEN HEEL BENIEUWD NAAR JOUW CREATIES.

IK HOOP JE GAUW WEER TE ZIEN

LIEFS VÉRONIQUE 

THANK YOU FOR VISITING MY CREATIVE BLOG!

WITH MY DIY BLOGS, I HOPE TO SHOW OTHERS, THAT YOU CAN CREATE VERY NICE STUFF WITH LOW RESOURCES. SOMETIMES RECYCLED, SOMETIMES ONLY WITH NEW MATERIALS. BUT ALL LOWBUDGET.

NICE FOR YOUR OWN USE OR TO GIVE AS A GIFT.

LET ME KNOW WHAT YOU THINK OF IT, IN A REACTION UNDER THE BLOG OR IN THE GUESTBOOK. OR SHARE YOUR OWN WORK ON MY PINTEREST SITE (HTTPS://NL.PINTEREST.COM/CREABYASECONDLIFE/).

I AM VERY CURIOUS FOR YOUR CREATIONS. I HOPE TO SEE YOU AGAIN

LOVE VÉRONIQUE

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.